Phương thức thanh toán

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi quyết định trở thành đối tác của Công ty Bút Thuê Media:

Những quy định chung

Công ty và đối tác tiếp nhận những cam kết phối hợp, liên quan trực tiếp đến việc thu hút khách hàng hoặc ký kết các hoạt động kinh doanh thông qua các công cụ được cung cấp bởi Bút Thuê Media.

Đối tác tiếp nhận về mình quyền và nghĩa vụ được quy định bởi thỏa thuận này về vấn đề tìm kiếm và thu hút khách hàng cũng như các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trước bởi thỏa thuận này.

Việc được ủy nhiệm bởi thỏa thuận này, đối tác sẽ hành động nhân danh chính mình và trên tài khoản của mình bằng việc thu hút khách hàng đến với Bút Thuê Media.

Đối tác phải hoàn toàn chấp nhận rằng mọi khách hàng họ thu hút đều là khách hàng của công ty chúng tôi.

Tài khoản Đối Tác

Tất cả các thông tin được cung cấp trong tài khoản của đối tác phải đảm bảo tính trung thực, có nguồn kiểm chứng và bảo đảm những điều kiện sau:

 • Profile đối tác phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng.
 • Ảnh đại diện cần phải rõ mặt, hoặc logo nếu là công ty, doanh nghiệp.
 • Ảnh đại diện không được chứa thông tin liên hệ. 
 • Clip art, ảnh nhóm, hoặc hình ảnh được chỉnh sửa nhiều đều không được chấp nhận.
 • Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người và không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức.
 • Không chấp nhận tài khoản đối tác cố ý thể hiện mối quan hệ với chúng tôi hoặc bất cứ công ty nào khác.
 • Đối tác phải chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. 
 • Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, đối tác cần thông báo ngay lập tức cho Bút Thuê Media để có hướng giải quyết.

Mối quan hệ đối với khách hàng

 • Đối tác có thể cung cấp cho các khách hàng tiềm năng thông tin quảng cáo về công ty cũng như các thông tin khác với tính chính xác được khẳng định bởi công ty Bút Thuê Media.
 • Đối tác đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của các hợp đồng và tài liệu mà đối tác cung cấp cho công ty đại diện của khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng thông tin tin cậy, cần thiết liên quan đến việc đăng ký của khách hàng trên website của Công ty cũng như làm rõ các dịch vụ được cung cấp bởi công ty chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc cung cấp của đối tác cho khách hàng các khuyến nghị và tư vấn.

Quyền và nghĩa vụ của đối tác

 • Cam kết thu hút khách hàng để đăng ký vào website của Công ty trên các điều khoản đã được cung cấp bởi Bút Thuê Media.
 • Cam kết mở tài khoản liên đối tác ở Công ty sau khi đã cung cấp xác thực các số liệu cá nhân hay công ty của mình.
 • Có nghĩa vụ nắm bắt được thông tin chung về thị trường để có năng lực trong lĩnh vực, dịch vụ được cung cấp bởi Bút Thuê Media.
 • Có trách nhiệm tự mình và kịp thời thông báo cho khách hàng về những thay đổi về dịch vụ, tin tức cũng như hoạt động của công ty.
 • Đối tác có nghĩa vụ cung cấp, hỗ trợ thông tin toàn diện cho khách hàng thuộc về nhóm của mình.
 • Có quyền tự lập và thực hiện các chương trình khuyến mãi và tiếp thị.
 • Trong trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan đến các dịch vụ, sản phẩm được cung cấp bởi Bút Thuê Media, đối tác phải có nghĩa vụ tìm kiếm sự tư vấn của công ty và cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Quyền và nghĩa vụ của Bút Thuê Media

 • Mở cho khách hàng (được thu hút bởi đối tác) các tài khoản giao dịch (bao gồm thông tin đăng nhập và mật khẩu) của Công ty trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
 • Kiểm soát hoạt động của đối tác về phần thực hiện các chức năng và trách nhiệm của mình theo thỏa thuận đã ký kết.
 • Bút Thuê Media có nghĩa vụ thanh toán với đối tác về thu nhập bằng cách thu phí hoa hồng trên tài khoản đối tác.
 • Được quyền nhận từ đối tác các báo cáo đầy đủ về tiến độ và kết quả hoạt động thu hút khách hàng của Công ty.
 • Cam kết trả cho đối tác một khoản hoa hồng theo quy định đã được ký kết trong hợp đồng ban đầu.
 • Công ty có quyền loại trừ khách hàng từ nhóm của đối tác trong trường hợp đối tác không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng với công ty chúng tôi.

Giải quyết tranh chấp

Đối tác có quyền đệ trình Công ty khiếu nại trong trường hợp phát sinh tình huống tranh chấp. Khiếu nại này được tiếp nhận trong thời hạn trong vòng một tuần làm việc từ khi xuất hiện các cơ sở cho việc đệ trình.

Công ty có trách nhiệm xem xét các khiếu nại của đối tác, phán quyết về tình huống tranh chấp trong thời gian sớm nhất để có thể báo cáo cho đối tác.

Bảo mật thông tin

 • Đối tác không có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Bút Thuê Media cung cấp trong quá trình hoạt động cũng như các thông tin, dữ liệu chứa trong điều khoản này.
 • Đối tác không có quyền cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào về các thông tin bí mật liên quan đến dịch vụ, sản phẩm và hoạt động của công ty.
 • Các bên đều phải có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân, các dữ liệu về tài khoản cũng như các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng.

Thanh toán cho đối tác

Đối tác sẽ nhận được số tiền thu nhập (đã khấu trừ thuế TNCN nếu là đối tác cá nhân) vào tài khoản của đối tác ngay sau khi đơn hàng được xác nhận hoàn thành. 

Đối tác có thể gửi yêu cầu rút tiền đối toàn bộ số tiền có trong tài khoản của mình. Trong vòng 7 ngày làm việc, yêu cầu rút tiền của đối tác sẽ được Công ty chúng tôi xử lý và thực hiện chuyển tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Số tiền cuối cùng mà đối tác nhận được sẽ được tự động khấu trừ chi phí chuyển khoản ngân hàng (đã bao gồm VAT).

Điều khoản kết luận

Các điều khoản trên đây có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bởi công ty trên cơ sở cá nhân với sự chấp thuận trước của cả đôi bên.

Bất kỳ bên nào của bản điều khoản này cũng có quyền đơn phương từ chối việc thi hành các điều khoản trên đây mà không cần tòa án khi thông báo trước cho bên còn lại không ít dưới một ngày. 

Mọi thắc mắc về bản điều khoản này, đối tác có thể liên hệ trực tiếp với Bút Thuê Media thông qua số điện thoại: 0973949917 hoặc qua địa chỉ web: www.butthuemedia.com,