Chính sách giao dịch vụ

Bạn cần tìm hiểu và thắc mắc, muốn khiếu nại bất cứ vấn đề nào đó với toàn thể đội ngũ của Công ty Bút Thuê Media, hãy đọc quy định về chính sách khiếu nại của chúng tôi dưới đây.

Các trường hợp cần khiếu nại

butthuemedia.com tiếp nhận và có trách nhiệm xử lý, hỗ trợ cho khách hàng với mọi giao dịch thông qua website http://butthuemedia.com/. Mọi khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của butthuemedia.com nếu có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bạn.

Các bước thực hiện khiếu nại tại butthuemedia.com

Để có thể khiếu nại và được giải quyết khiếu nại, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bạn có vấn đề nào cần giải quyết, thắc mắc có thể gửi yêu cầu về địa chỉ email butthuecom@gmail.com.
  • Chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng. Tùy theo tính chất, mức độ khiếu nại, chúng tôi có các biện pháp xử lý cho phù hợp, hài hòa nhất. Trong những trường hợp không nằm trong thẩm quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đưa tới các cơ quan nhà nước, pháp luật.

Chính sách giải quyết khiếu nại tại butthuemedia.com

Khi nhận được thông tin phản ánh khiếu nại của khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ có email để phản hồi lại khiếu nại cho khách hàng.

Chúng tôi luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các khiếu nại của khách hàng nhằm giải quyết để đảm bảo quyền lợi của bạn. Mọi hành vi lừa đảo, giạn lận đều sẽ phải được lên án và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan tới bên thứ 3 sẽ được yêu cầu tích cực giải quyết. Những bộ phận có liên quan trực tiếp tới vấn đề khiếu nại sẽ được yêu cầu chịu trách nhiệm, đưa ra những giải pháp thỏa đáng nhất để giúp cho khách hàng hài lòng. Nếu khách hàng đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại đó, trường hợp này sẽ kết thúc. Nếu như khách hàng không đồng ý, tiếp tục hòa giải và đưa ra các phương án giải quyết khác.

Trong trường hợp không thể giải quyết khiếu nại bằng phương pháp đàm phán, hòa bình và nếu như người khiếu nại không đồng ý với các giải pháp đưa ra có thể tùy ý đưa khiếu nại ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vấn đề.

Chúng tôi chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng để các bên có thể đảm bảo được quyền lợi, trách nhiệm một cách thỏa đáng nhất. Nếu có thắc mắc nào cần được giải đáp, có thể liên hệ ngay với butthuemedia.com theo thông tin sau đây:

Bút Thuê Media

Địa chỉ: 310 Hùng Vương, Đăk Hà, Kon Tum

SĐT: 0973 949 917

Email: butthuecom@gmail.com