Quy trình làm việc

Công ty Bút Thuê Media áp dụng các quy chế hoạt động chung dưới đây để khách hàng nắm rõ hơn khi tìm hiểu công ty chúng tôi dưới đây.

Quy chế chung

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng quy chế

 • Quy chế hoạt động này được chúng tôi ban ra nhằm quy định về tổ chức, hoạt động của website butthuemedia.com. Quy định này nói về việc hoạt động của các nội dung thông tin, kiểm duyệt, biên tập cũng như cập nhật thông tin lên website butthuemedia.com.
 • Chúng tôi áp dụng đối với tất cả các thành viên thuộc Ban biên tập Website butthuemedia.com cũng như các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Điều 2: Ngôn ngữ trình bày và địa chỉ truy cập website 

 • Ngôn ngữ được sử dụng để trình bày nội dung trên website butthuemedia.com: Tiếng Việt (Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 – 2001)
 • Địa chỉ truy cập website của chúng tôi hiện tại: butthuemedia.com

 

Quy chế về thu thập, cung cấp, kiểm duyệt, cập nhật thông tin

 

Điều 3: Phân công nhiệm vụ

  • Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, phòng ban để xây dựng các nội dung thông tin trên website butthuemedia.com.
  • Ban biên tập website butthuemedia.com sẽ do ban lãnh đạo của Butthue Media quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban biên tập sẽ làm các công việc như: quản lý, giám sát tất cả các thông tin được đăng lên website.

 

 •  Việc nắm giữ tài khoản quản trị của website butthuemedia.com sẽ do đội ngũ quản trị nắm giữ, đồng thời đội ngũ này sẽ phải thực hiện các công việc chuyên môn để website có thể duy trì hoạt động tốt nhất.

 

Điều 4: Nguồn thông tin thu thập

 • Chúng tôi thu thập thông tin từ cá nhân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực marketing.
 • Các thông tin liên quan đến ngành content, marketing online, truyền thông, PR.
 • Thông tin từ những khách hàng hay những người có chuyên môn, khách hàng đã sử dụng các dịch vụ về marketing online.

Điều 5: Quy chế cung cấp thông tin

 • Mọi thông tin cung cấp cho ban quản trị website đều phải đảm bảo được tính chính xác, rõ ràng. Mọi thông tin cung cấp cần phải được làm rõ về nguồn gốc của thông tin này.
 • Nếu cung cấp thông tin dưới dạng văn bản thì cần đảm bảo đó là tiếng Việt và thuộc phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

Điều 6: Quy chế kiểm duyệt và cập nhật thông tin

Những thông tin trước khi đưa lên website butthuemedia.com đều sẽ được thông qua ban biên tập để kiểm duyệt trước kỹ càng để đảm bảo sự chính xác.

Điều 7: Xử lý thông tin phản hồi từ độc giả

Ban quản trị website sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp những thông tin phản ánh cũng như các câu hỏi do các cá nhân, tổ chức gửi đến và sau khi được duyệt sẽ đăng lên trên website.

Điều 8: Quy chế về thông tin và độ bảo mật

 1. Các thành viên thuộc ban quản trị website khi gửi đi bất cứ thông tin nào sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.
 2. Chế độ bảo mật thông tin của website sẽ do đội ngũ quản trị mạng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các quy định sau đây:
 • Mật mã của website phải đảm bảo được giữ bảo mật thông tin.
 • Các thông tin cần được bảo mật theo quy định của nhà nước cần phải được tuân thủ theo đúng quy định bảo mật. Trước khi tuyên truyền bất cứ thông tin nào phải đảm bảo được tính chính xác của thông tin, sự thống nhất và sự đa dạng.
 • Các thông tin do bạn đọc cung cấp như số điện thoại, email, địa chỉ cần phải giữ bí mật vì đó là quyền sở hữu cá nhân. Chỉ cung cấp khi được yêu cầu từ những cơ quan chức năng theo quy định của Pháp Luật.