• 13/06/2024

    Sáng tạo là gì và tại sao lại cần đến sáng tạo?

      Sáng tạo là gì và tại sao lại cần đến sáng tạo? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ sáng tạo có liên quan chặt chẽ với nghệ thuật- văn học, hội họa, ẩm thực, thiết kế… Nhiều người cho sáng tạo như là một năng khiếu thiên bẩm mà chỉ số ít người […]

    Xem thêm