• 13/06/2024

    Thách thức của ngành nhân lực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

    Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI mang đến Việt Nam nhiều cơ hội phát triển. Nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều thách thức. Nhu cầu về nhân lực AI hiện đang là một trong khó khăn chung mà nhiều doanh nghiệp lo ngại.  Sự khan hiếm nguồn nhân lực ngành AI […]

    Xem thêm