• 13/06/2024

    Trí tuệ nhân tạo – ngành công nghệ mũi nhọn của Việt Nam

    Cùng với sự phát triển từng ngày của khoa học công nghệ. Năm 2014 Việt Nam chính thức đưa trí tuệ nhân tạo vào danh mục công nghệ cao ưu tiên phát triển. Theo đó, chính phủ đã thông qua “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0”. Việt Nam xác định AI […]

    Xem thêm