• 13/06/2024

    Doanh nghiệp nên để người dùng sáng tạo nội dung 

    Người dùng sáng tạo nội dung được hiểu là những người viết ra những cảm nhận chân thực của bản thân về sản phẩm của doanh nghiệp. Bằng những trải nghiệm thực tế của mình nội dung của người dùng sẽ tạo niềm tin rất lớn cho những người khác, thúc đẩy những người chưa […]

    Xem thêm