• 13/06/2024

    Đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động phục vụ người Việt

    Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI đã mang đến cho Việt Nam những lợi ích to lớn trong mọi lĩnh vực. Đồng thời AI ngày càng khẳng định được tầm quan trọng cùng với sự phát triển chung của đất nước. Trí tuệ nhân tạo của […]

    Xem thêm