• 13/06/2024

    Xây dựng chiến lược để có được khách hàng cho startup

    Giai đoạn khởi nghiệp bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn nhất đối với mỗi người. Lúc này bạn cần xây dựng một chiến lược startup cụ thể và tỉ mỉ. Kèm theo đó là tính kiên trì và chắc chắn sẽ mang bạn tới bước thành công trên con đường khởi nghiệp. Sau […]

    Xem thêm