• 13/06/2024

    Trí tuệ nhân tạo trong ngành giải trí điện tử

    Như chúng ta đã biết khái niệm trí tuệ nhân tạo là gì. Và ứng dụng quan trọng của chúng trong xã hội hiện nay. Việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) cho game để hiểu đơn giản thì là các lập trình viên sử dụng mã code dạng “Nếu … thì”. Để thiết […]

    Xem thêm