• 14/06/2024

  Lương ngành trí tuệ nhân tạo cao bao nhiêu?

  Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực mới được đưa vào danh mục mũi nhọn trong phát triển đất nước giai đoạn mới. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng. Và là nhân tố quan trọng quyết định đến tiến trình đổi mới của Việt Nam. Đặc biệt khi ngày nay, cách mạng công nghiệp […]

  Xem thêm

 • 14/06/2024

  Tiềm năng của các doanh nghiệp AI là gì?

  Trí tuệ nhân tạo là giải pháp được ứng dụng mạnh mẽ hiện nay. Các doanh nghiệp AI sử dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản lý nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng năng suất.  Sự cần thiết của AI cho doanh nghiệp Theo thống kê của FPT – Vận hành […]

  Xem thêm