• 14/06/2024

    Trí tuệ nhân tạo bao gồm những quy trình gì?

    Trí tuệ nhân tạo là trí thông minh do máy móc thể hiện. Nó đã trở nên rất phổ biến trong thế giới ngày nay. Những máy này có thể học hỏi kinh nghiệm và thực hiện các nhiệm vụ giống như con người. Khi các công nghệ như AI tiếp tục phát triển. Chúng […]

    Xem thêm