• 13/06/2024

    Tầm quan trọng của việc thấu hiểu đối với việc bán hàng

    Quá trình bán hàng không đơn thuần chỉ là bán hàng. Liên quan đến nó là các nghiệp vụ đi kèm như chăm sóc khách hàng, cải thiện sản phẩm,… Mục tiêu cuối cùng là tiêu thụ được hàng hóa. Trong quá trình này nếu bạn sẽ rất cần những thông tin từ khách hàng. […]

    Xem thêm