• 14/06/2024

    Làm việc online vừa là xu hướng mới và thích hợp trong mùa dịch

    Thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến xã hội toàn cầu. Một trong những xu thế đang được quan tâm là phương thức “làm việc online”. Là một trong những giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dịch bệnh. Nhưng vẫn đảm bảo sự liên tục trong công […]

    Xem thêm