• 14/06/2024

  Lương ngành trí tuệ nhân tạo cao bao nhiêu?

  Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực mới được đưa vào danh mục mũi nhọn trong phát triển đất nước giai đoạn mới. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng. Và là nhân tố quan trọng quyết định đến tiến trình đổi mới của Việt Nam. Đặc biệt khi ngày nay, cách mạng công nghiệp […]

  Xem thêm

 • 14/06/2024

  Nội dung số là gì? Cơ hội phát triển của ngành công nghiệp nội dung số

  Gần đây, các dịch vụ nội dung số ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Đây được xem là ngành mới với nhiều tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn là một thách thức lâu dài. Liệu ngành công nghiệp nội dung số có cơ hội phát triển ra […]

  Xem thêm