• 14/06/2024

    Trung Quốc ứng dụng thực tế ảo VR trong diễn tập quân sự

    Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 làm thay đổi mọi phương thức hoạt động. Trên thế giới, các nước đã và đang vận dụng công nghệ thực tế ảo VR vào mọi lĩnh vực. Tại Trung Quốc, VR được ứng dụng để tiến hành các cuộc phóng thử tên lửa. Đây là phương pháp tiết […]

    Xem thêm