• 21/05/2024

    Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong kinh doanh và quản lý

    Có rất nhiều ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP mà chúng ta không còn xa lạ. Ví dụ như ứng dụng giám sát mạng xã hội, chatbot, và tổng đài trả lời tự động. Chúng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, sức lao động. Mà còn đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. […]

    Xem thêm