• 27/05/2024

    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

    Ngày nay, trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Nó tham gia vào mọi hoạt động lao động cũng như đời sống của con người. Trong lĩnh vực y học, AI đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.  Trí tuệ nhân tạo được ứng […]

    Xem thêm