• 14/06/2024

    Tiềm năng của các doanh nghiệp AI là gì?

    Trí tuệ nhân tạo là giải pháp được ứng dụng mạnh mẽ hiện nay. Các doanh nghiệp AI sử dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản lý nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng năng suất.  Sự cần thiết của AI cho doanh nghiệp Theo thống kê của FPT – Vận hành […]

    Xem thêm